Sardanes amb la Cobla Vila d'Olesa (audició/concert)

Organize: ACF Olesa Sardanista (, See your events )

Descripció

Sardanes amb la Cobla Vila d'Olesa (Audició/Concert)

Fundada l'any 1992,  la Cobla Vila d'Olesa ofereix ballades de sardanes, concerts de música per a cobla, balls vuitcentistes, cercaviles i tot tipus d'espectacles relacionats amb la música popular catalana.

 

Condicions:

Cal mantenir la distància de seguretat i, en cas que això no sigui possible, és obligatori l’ús de mascaretes.
Les persones participants a l’activitat han de complir els requisits següents :
- No tenir símptomes compatibles amb la COVID-19 (febre, tos, dificultat respiratòria, malestar, dolor muscular, diarrea,...)
- No ser positives o haver estat positives per al SARS-CoV-2 durant els 14 dies anteriors a l’activitat
- No haver estat en contacte estret amb positius confirmats o amb persones amb simptomatologia compatible els 14 dies anteriors a l’activitat.
Cal respectar l’aforament de l’activitat
No es permetran aglomeracions.
L'Ajuntament utilitzarà la informació exclusivament per al control d'aforament, una vegada realitzat l'acte l'arxiu amb les dades identificatives seran destruït.
Els participants autoritzen gratuïtament a que l'Ajuntament pugui utilitzar les imatges, fotografies, videos, material grafic, etc, en el marc des les activitats generals realitzades en l'àmbit i finalitats de les activitats realitzades pel propi Ajuntament o en mitjans de comunicació interns o externs. Tot això amb l'única excepció i limitació d'aquelles utilitzacions o aplicacions que poguessin atemptar al dret a l'honor, a la moral i/o a l'ordre públic, en els termes previstos en la legislació vigent a cada país.