Jo i la meva futura jo - Les Nits de la Coma

Organize: Cultura Cassà (, See your events )

He creat un espec­tacle social on la veu de la dona es converteix en una eina d’equilibri des­cartant tensions i conflic­tes, conduint l’espectacle cap a l’apoderament a tra­vés de l’humor. Creant un espectacle satíric i assertiu des de l’escenari; sempre basat en la meva història personal.