Jazzà - Oscar Doménech Duality

Organize: Cultura Cassà (, See your events )

Primer projecte com a líder del bateria Oscar Doménech, que neix de la pro­posta de la “Carta Blanca” de l’Estival de Jazz d’Igua­lada 2022 . D’aquesta col·la­boració surt com a resultat el disc que editarà el segell discogràfic UnderPool Re­cords.

Els temes originals donen peu a un món sonor variat, gràcies a la versatilitat dels músics que componen el projecte, i que poden anar des de temes de tall més jazzístic, free o ambientals molt oberts. I amb la in-teracció i complicitat dels músics a l’hora de impro-visar i dialogar entre ells.

Fins i tot es pot trobar algun tema amb aires i tex-tures de la India, ja que el Sitar és un instrument que té cabuda dins del reper-tori d’aquest grup  

 

Trompeta

Pol Padrós

Trompeta i piano

Sergi Sirvent

Guitarra i Sitar

Jorge Abadias

Contrabaix

Jordi Mestres

Batería i composicions

Oscar Doménech