Estival de jazz d’Igualada - Carta Blanca: Carla González

Organize: Tocats de jazz (, See your events )

LA MIRADA INTERIOR

Per parlar de les mulieres religiosae hem de remontar-nos a l’Edat Mitjana, situar-nos al nord d’Europa, i allà trobem unes dones místiques, visionàries, que vivien una vida religiosa però al marge de les institucions eclesiàstiques, que eren cultes i van arribar a ser molt influents i populars. La pràctica de la confessió, l’autoanàlisi i la meditació va fer aparèixer una escriptura íntima i privada, a través de la qual aquestes dones intentaven comprendre’s a sí mateixes; i a la vegada, responien a una intensa crisis religiosa en la que es buscava ja no el coneixement teològic sinó un coneixement experiencial de Déu.
Altament inspirada pel llibre de Victòria Cirlot i Blanca Garí que té el mateix títol, La mirada interior de Carla Gonzalez Ferrer és una composició al voltant d’aquestes dones, que van prendre la paraula de Déu per parlar de sí mateixes. Avui agafem les seves paraules per parlar de coses que tot i els segles, no ens queden tan lluny.