ESCOLA D'EQUITACIÓ Matricula de Curs 2023-2024 (2)

Organize: Miquel (, See your events )

Inscripció Curs 2023-2024

 

LINK-->HORARIS ESCOLA GRAN 

LLICÈNCIA FEDERATIVA ESCOLAR 2023-2024:  (per actualitzar)

  • La compra de la matrícula del curs, comporta la reserva garantida de plaça pel curs 2023-2024.  
  • En cas de desistir d'iniciar el curs o donar-se de baixa voluntariament, no es farà devolució 

Matricular-se comporta la comprensió i acceptació de la Normativa del Club:

Obligacions del genet per a la pràctica segura de l’equitació

• Estar en possessió de la Llicència Federativa vigent (genets a partir de 5 anys) En cas d’accident els alumnes s’hauran
de dirigir per a ser atesos, a un dels Centres Sanitaris amb consorci amb la Federació Catalana d’Hípica.
• Ús del casc homologat i la vestimenta adequada a les classes.

Funcionament de les classes
• No es permet muntar cap cavall/poni del club si no hi ha un monitor a la pista.
• Els cavalls/ponis seran assignats pel monitor/a, sempre tenint en compte el nivell , edat i constitució física de cada
alumne.
• Les classes en la seva concepció formativa tindran una duració aproximada de 55 minuts, en la qual també estan
compreses l’activitat munta i altres explicacions peu a terra que el monitor/a cregui necessàries per la formació
eqüestre de l’alumne.
• Per a un màxim aprofitament de les classes, cal que els alumnes es presentin al club amb 30 minuts d’antel·lació (alumnes +7anys), per tal de preparar el cavall/poni
• L’alumne s’encarregarà de tornar i deixar el cavall/poni i el material emprat en bones condicions.
• El club no es fa responsable dels alumnes fora d’horari de classe. Es obligatori recollir els alumnes durant els 20
minuts posteriors a la finalització de la classe.

Recuperació de classes
Les classes que l’alumne no realitzi:
• Seran recuperables quan s’hagi avisat a l’oficina amb una antel·lació mínima de 24hs. En cas contrari es perdrà el dret
a recuperació.
Disposarà de 30 dies per recuperar-les en activitats de dilluns a dijous o alguns diumenges i períodes no lectius
proposats pel club. En cas de que aquest temps s’excedeixi es perdrà el dret a recuperació.
• Els festius o dies no lectius no seran recuperables (consulteu calendari vigent del curs).
• Les classes en dies plujosos seran teòriques i no seran recuperables.
• Les classes no realitzades no es descomptaran de la quota trimestral.

No es podran recuperar classes si no s'està al corrent del pagament de les quotes trimestrals i/o activitats

 

 

Pagaments
• Els pagaments de les quotes trimestrals s’han de realitzar una setmana abans d’iniciar el trimestre.
• Només acceptarem pagaments:
— Presencialment: a la nostra oficina (efectiu i/o targeta de crèdit).
— A distància: només domiciliacions omplint l’Autorització SEPA (En el cas de que el banc ens retorni el
rebut, facturarem 20€ en concepte de despeses de gestió).
• A l’alumne que no estigui al corrent dels pagaments no se li asignarà cavall i no podrà realitzar les classes.
• Les competicions i altres activitats extra organitzades pel club (estades, exàmens…), s’hauran d’abonar en efectiu a
la nostra oficina abans de que l’activitat sigui realitzada per l’alumne. Aquests imports no seran retornats en cap cas
de baixa voluntària (exceptuant el cas de baixa mèdica).
• Els alumnes que ho desitgin, podran abonar per avançat l’import de tot el curs i gaudiran d’un 10% de descompte
(consulteu condicions de l’oferta).
• Els imports de les quotes no seran retornats en cap cas de baixa voluntària (exceptuant el cas de baixa mèdica).
• Els lloguers de guixetes seran facturats anualment al mes de Setembre (no es descomptaran les mensualitats d’estiu).