Equip de Concurs

Organiza: Miquel (, Ver sus eventos )

Polo

Mantilla

Jaqueta* (*mostrari talles a l'oficina)

Brodats nom