Xerrada arxiu- Una gran pèrdua, l'exili del magisteri

Organiza: Ajuntament de Cassà (, Ver sus eventos )

 

L’arribada dels feixistes a la frontera va provocar una allau d’exiliats cap a França, entre aquests força mestres, bona part dels capdavanters de la renovació pedagògica que es va produir du­rant la República. Alguns varen tornar i varen ser castigats; d’al­tres anaren cap a Amèrica i allà continuaren ensenyant. Alguns d’aquests havien ensenyat a les escoles de Cassà. Amb la dicta­dura el canvi a les escoles va ser radical. Mentre que als països americans que els acolliren, es­pecialment Mèxic, l’escola va fer un notable pas endavant, l’escola a l’Espanya franquista va fer un notable pas enrere.

Als països que acolliren mestres exiliats l’ensenyament va fer un gran avanç pedagògic, mentre que l’escola de la dictadura va recular enormement.

Aforament limitat. Cal adquirir les entrades amb antelació.