Projectes no realitzats i patrimoni perdut

Organize: Arxiu Cassà (, See your events )

Un passeig pel  Cassà que no ha  pogut ser. Una  reflexió sobre  quins són els elements que  han provocat que quan recorrem  els carrers veiem  unes construccions i no  unes altres. Com seria Cassà  si s’haguessin realitzat  algunes de les obres projectades  i si no s’haguessin  enderrocat algunes construccions  emblemàtiques? 

A càrrec de: Dolors Grau
Arxivera

Activitat complementària: Exposició El Cassà que no ha pogut ser, al 2n pis de Can Trinxeria