Pel·lícula: Barcelona 1714

Organiza: Festa dels Miquelets

Descripción

Reproducció de la Pel·lícula Barcelona 1714.