El·lipsi- Cia la Planeta

Organiza: Cultura Cassà (, Ver sus eventos )

L’obra posa el focus en les històries personals, en els drames humans del dia a dia de la pandèmia, dels neguits, dubtes i incerteses dels pacients i del personal sanitari. Alhora, vol posar de relleu el con­text social en què es produeix la crisi a partir de reflexions públi­ques de diferents especialistes, antropòlegs, sociòlegs, filòsofs, etc. Com ens ha marcat com a societat el trauma col·lectiu de la COVID-19? Quines han estat les respostes a nivell de carrer? I el tractament mediàtic que s’ha fet de tot plegat? Som conscients del vincle que existeix entre can­vi climàtic i pandèmia? En una situació d’emergència, quines han estat les nostres virtuts i els nostres defectes? Som més conscients de la nostra vulnera­bilitat? Ens trobem davant d’un punt d’inflexió de conseqüències imprevisibles...?